fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома АСИС(правни лица)

АСИС

АСИС (Алармен систем за известување на субјекти) е информациска услуга на МКБ, која им овозможува на субјектите на податоци, да примаат e-mail пораки за состојбата и промените во нивното кредитно досие. МКБ испраќа пораки за:
1. нова обврска (кредит, кредитни картички, дозволено пречекорување на трансакциска сметка и сл.)
2. затворање на обврска,
3. пријава на жирант и/или кокредитобарател,
4. пријава на активиран жирант и/или кокредитобарател,
5. затворање на жирантство и/или кокредитобарател,
6. блокада на сметки и картички,
7. деблокада на сметки и картички
8. неплатена обврска со доцнење од 30-60 дена,
9. неплатена обврска со доцнење од 60-90 дена,
10. неплатена обврска со доцнење над 90 дена.

Пораките се испраќаат на e-mail адресата на корисникот внесена при регистрација на интернет порталот МОЈ.МКБ.

АСИС 3

3 месеци 300,00 ден

АСИС 6

6 месеци 450,00 ден

АСИС 12

12 месеци 600,00 ден