Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Корпоративен – бонитетен извештај

Корпоративен – бонитетен извештај

Извештај за бонитет кој овозможува брз и лесен пристап до податоци за сегашните и/или потенцијални деловни партнери.

Наша цел е со Корпоративно– бонитетниот извештај да Ви овозможиме брз и лесен пристап до податоци кои ќе Ви помогнат да донесувате подобри бизнис одлуки, да го подобрите секојдневното работење и да го намалите ризикот при деловното одлучување преку селекција на солвентни клиенти и партнери. Побарајте Корпоративен – бонитетен извештај и добијте ги сите релевантни податоци за:

1. Семафор-индикатор кој ја покажува деловната подобност во 3 бои (зелена, жолта и црвена). Оценката која боја ќе му припадне на субјектот се одредува според однапред одредени критериуми, меѓу кои се правниот статус на компанијата од аспект на тоа дали е активна, во блокада на трансакциска сметка во реално време, финансиските показатели од работењето, задолженоста и редовноста во подмирувањето на обврските и сл.

2. Задолженост и редовност во подмирувањето на обврските, кои се ажурираат на дневно и месечно ниво (извор на податоци е базата на МКБ)

3. Податоци за блокада на трансакциска сметка во реално време, кои се ажурираат во моментот на генерирање на извештајот (извор на податоци е Единствениот регистар на трансакциски сметки)

4. Тековни состојби на правни субјекти во реално време, кои се ажурираат во моментот на генерирање на извештајот

5. Годишни сметки на правни лица, кои се ажурираат по изминување на законскиот рок за достава на годишни сметки во Централен регистар на Република Македонија

ENL animacija 9 1

Извештајот може да се користи без претплата поединечно или со избор на некои од подолунаведените пакети.

Како до Корпоративен – бонитетен извештај?

Регистрирајте се како правен субјект на нашата платформа МОЈ.МКБ

и потпишете

Договор со МКБ

Договорот пополнете го со податоци за компанијата, потпишете го и скениран доставете го на info@mkb.mk. Оригиналниот Договор во 2 примероци доставете го на нашата адреса:
ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, Р. Македонија.

Корпоративен извештај (Примерок 1)
Корпоративен извештај (Примерок 2)

Редовната цена на Корпоративен – бонитетен извештај за правни лица изнесува 1.200ден + 18%ДДВ,а промотивната цена е 600 ден + 18%ДДВ.

Основен корпоративен пакет

8.250 ден
ПРОМОТИВНА
ЦЕНА
(15.000 ден-редовна цена)/

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 15 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 8.250,00 денари +18% ДДВ

Медиум корпоративен пакет

15.000 ден
ПРОМОТИВНА
ЦЕНА
(25.000 ден-редовна цена)/

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 30 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 15.000,00 денари +18% ДДВ

Премиум корпоративен пакет

22.500 ден
ПРОМОТИВНА
ЦЕНА
(35.000 ден-редовна цена)/

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 50 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 22.500,00 денари +18% ДДВ

Доколку сте заинтересирани за понуда надвор од овие пакети, слободно контактирајте нè:

Телефон

тел. +389 (0)2 3251-291

Работно време
Од понеделник до петок
од 08:00 до 16:00 часот

Email

info@mkb.mk

Адреса

Македонско кредитно
биро АД Скопје

ул. Даме Груев бр.14, 2 кат
1000 Скопје,
Република Македонија