fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Корпоративен – бонитетен извештај

Корпоративен – бонитетен извештај

Извештај за бонитет кој овозможува брз и лесен пристап до податоци за сегашните и/или потенцијални деловни партнери.

Наша цел е со Корпоративно– бонитетниот извештај да Ви овозможиме брз и лесен пристап до податоци кои ќе Ви помогнат да донесувате подобри бизнис одлуки, да го подобрите секојдневното работење и да го намалите ризикот при деловното одлучување преку селекција на солвентни клиенти и партнери. Побарајте Корпоративен – бонитетен извештај и добијте ги сите релевантни податоци за:

1. Семафор-индикатор кој ја покажува деловната подобност во 3 бои (зелена, жолта и црвена). Оценката која боја ќе му припадне на субјектот се одредува според однапред одредени критериуми, меѓу кои се правниот статус на компанијата од аспект на тоа дали е активна, во блокада на трансакциска сметка во реално време, финансиските показатели од работењето, задолженоста и редовноста во подмирувањето на обврските и сл.

2. Задолженост и редовност во подмирувањето на обврските, кои се ажурираат на дневно и месечно ниво (извор на податоци е базата на МКБ)

3. Податоци за блокада на трансакциска сметка во реално време, кои се ажурираат во моментот на генерирање на извештајот (извор на податоци е Единствениот регистар на трансакциски сметки)

4. Тековни состојби на правни субјекти во реално време, кои се ажурираат во моментот на генерирање на извештајот

5. Клучни финансиски показатели за приходите, расходите и финансискиот резултат од работењето за последователни три години

ENL animacija 9 1

Извештајот може да се користи без претплата поединечно или со избор на некои од подолунаведените пакети.

Како до Корпоративен – бонитетен извештај?

Регистрирајте се како правен субјект на нашата платформа МОЈ.МКБ

и потпишете

Договор со МКБ

Договорот пополнете го со податоци за компанијата, потпишете го и скениран доставете го на info@mkb.mk. Оригиналниот Договор во 2 примероци доставете го на нашата адреса:
ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, Р. Македонија.

Корпоративен извештај (Примерок 1)
Корпоративен извештај (Примерок 2)

Редовната цена на Корпоративен – бонитетен извештај за правни лица изнесува 850ден + 18%ДДВ.

Основен корпоративен пакет

ЦЕНА 12.759 ден

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 15 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 12.759,00 денари +18% ДДВ

Медиум корпоративен пакет

ЦЕНА 22.500 ден

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 30 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 22.500,00 денари +18% ДДВ

Премиум корпоративен пакет

ЦЕНА 35.000 ден

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 50 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 35.000,00 денари +18% ДДВ

Доколку сте заинтересирани за понуда надвор од овие пакети, слободно контактирајте нè:

Телефон

тел. +389 (0)2 3251-291

Работно време
Од понеделник до петок
од 08:00 до 16:00 часот

Email

info@mkb.mk

Адреса

Македонско кредитно
биро АД Скопје

ул. Даме Груев бр.14, 2 кат
1000 Скопје,
Република Македонија