Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Пакети

Пакети

Корпоративен-бонитетен извештај

Основен корпоративен пакет

8.250 ден
ПРОМОТИВНА
ЦЕНА
(15.000 ден-редовна цена)/

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 15 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 8.250,00 денари +18% ДДВ

Медиум корпоративен пакет

15.000 ден
ПРОМОТИВНА
ЦЕНА
(25.000 ден-редовна цена)/

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 30 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 15.000,00 денари +18% ДДВ

Премиум корпоративен пакет

22.500 ден
ПРОМОТИВНА
ЦЕНА
(35.000 ден-редовна цена)/

  • Период на претплата 12 месеци
  • Вклучени 50 корпоративни извештаи
  • Цена на пакет 22.500,00 денари +18% ДДВ

Доколку сте заинтересирани за понуда надвор од овие пакети, слободно контактирајте нè:

Телефон

тел. +389 (0)2 3251-291

Работно време
Од понеделник до петок
од 08:00 до 16:00 часот

Email

info@mkb.mk

Адреса

Македонско кредитно
биро АД Скопје

ул. Даме Груев бр.14, 2 кат,
1000 Скопје,
Република Македонија