fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома СОПСТВЕН ИЗВЕШТАЈ / 2
ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ДОБИЕТЕ ДОКУМЕНТ ЗА ЗАДОЛЖЕНОСТ/
извештај со податоци дека нема/има доспеани неподмирени обврски

1. ИЗБЕРЕТЕ ПРАВНО ЛИЦЕ/СОПСТВЕН ИЗВЕШТАЈ  Линк

2. ОТВОРЕТЕ КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА ВО ДЕЛОТ ПРАВНИ ЛИЦА – Нов корисник? Регистрирај се.  

3. ОТКАКО ЌЕ ВЛЕЗЕТЕ ВО КОРИСНИЧКИОТ ПРОФИЛ ПРАВИТЕ НАРАЧКА НА СОПСТВЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ

4. КЛИКНЕТЕ НА КОПЧЕТО „КУПИ“ НА КОЛИЧКАТА КАЈ СОПСТВЕН ИЗВЕШТАЈ

5. ОДБЕРЕТЕ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ОБРАЗЕЦ ПП30 И ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ПОДАТОЦИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ УПЛАТНИЦАТА И ИЗНОСОТ

6. ИЗВРШЕТЕ ЈА УПЛАТАТА ОД ВАШЕТО ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ИЛИ ВО БАНКА

*АКО УПЛАТАТА Е ДО 14 ЧАСОТ ВО ТЕКОВНИОТ ДЕН ИЗВЕШТАЈОТ ГО ДОБИВАТЕ ИСТИОТ ДЕН ДО 16 ЧАСОТ ВО КОРИСНИЧКИОТ ПРОФИЛ ВО ДЕЛОТ „Архива на Ваши извештаи“

SopstvenIzvestaj