fbpx

Raport vetjak

Dokument për kontroll personal të borxhit vetjak, detyrimeve dhe bllokimit të llogarisë së transaksionit

Raport për bllokim

Dokument me të dhëna nëse ekziston bllokadë e llogarisë së transaksionit të personave fizikë dhe personave juridikë

SANJS

Sistem që mundëson ndjekjen e ndryshimeve të dosjes së kredisë nëpërmjet marrjes së mesazheve e-mail

Raporti korporativ

Raport që mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë në të dhëna mbi partnerët e tanishëm dhe/ose potencial të biznesit

Monitorim

Vegël e avancuar për monitorimin e rregullt të ndryshimeve të statusit, obligimeve, detyrimeve dhe borxheve të klientëve

Raporte ndërkombëtare

Raporte financiare mbi aftësinë paguese të mbi 200 milion kompanive nga mbi 230 vende të botës

Raport vetjak

Dokument për kontroll personal të borxhit vetjak, detyrimeve dhe bllokimit të llogarisë së transaksionit

Raport për bllokim

Dokument me të dhëna nëse ekziston bllokadë e llogarisë së transaksionit të personave fizikë dhe personave juridikë

SANJS

Sistem që mundëson ndjekjen e ndryshimeve të dosjes së kredisë nëpërmjet marrjes së mesazheve e-mail

Raporti korporativ

Raport që mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë në të dhëna mbi partnerët e tanishëm dhe/ose potencial të biznesit

Monitorim

Vegël e avancuar për monitorimin e rregullt të ndryshimeve të statusit, obligimeve, detyrimeve dhe borxheve të klientëve

Raporte ndërkombëtare

Raporte financiare mbi aftësinë paguese të mbi 200 milion kompanive nga mbi 230 vende të botës