Raport vetjak

Dokument për kontroll personal të borxhit vetjak, detyrimeve dhe bllokimit të llogarisë së transaksionit

Raport për bllokim

Dokument me të dhëna nëse ekziston bllokadë e llogarisë së transaksionit të personave fizikë dhe personave juridikë

SANJS

Sistem që mundëson ndjekjen e ndryshimeve të dosjes së kredisë nëpërmjet marrjes së mesazheve e-mail

Raporti korporativ

Raport që mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë në të dhëna mbi partnerët e tanishëm dhe/ose potencial të biznesit

Monitorim

Vegël e avancuar për monitorimin e rregullt të ndryshimeve të statusit, obligimeve, detyrimeve dhe borxheve të klientëve

Raporte ndërkombëtare

Raporte financiare mbi aftësinë paguese të mbi 200 milion kompanive nga mbi 230 vende të botës

Raport vetjak

Dokument për kontroll personal të borxhit vetjak, detyrimeve dhe bllokimit të llogarisë së transaksionit

Raport për bllokim

Dokument me të dhëna nëse ekziston bllokadë e llogarisë së transaksionit të personave fizikë dhe personave juridikë

SANJS

Sistem që mundëson ndjekjen e ndryshimeve të dosjes së kredisë nëpërmjet marrjes së mesazheve e-mail

Raporti korporativ

Raport që mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë në të dhëna mbi partnerët e tanishëm dhe/ose potencial të biznesit

Monitorim

Vegël e avancuar për monitorimin e rregullt të ndryshimeve të statusit, obligimeve, detyrimeve dhe borxheve të klientëve

Raporte ndërkombëtare

Raporte financiare mbi aftësinë paguese të mbi 200 milion kompanive nga mbi 230 vende të botës

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

ME BYRONË MAQEDONASE TË KREDITIMIT!

Ç'ËSHTË BMK-ja?

Byroja maqedonase e kreditimit (BMK) është byroja e parë private e kreditimit në Maqedoni e themeluar më 24.12.2008 në Shkup, si një kompani aksionare nga ana e Shtëpisë së Kliringut Sisteme të kliringut ndërbankar AD Shkup.

ÇFARË PUNON BMK-ja?

BMK-ja e menaxhon sistemin e vetëm në Maqedoni që kryen mbledhjen, përpunimin dhe shkëmbimin e të dhëna për detyrimet e personave juridikë dhe fizikë me qëllim që të japë informacione për detyrimet dhe rregullsinë në shlyerjen e detyrimeve dhe të dhëna të tjera të përcaktuara me Ligjin për byro kreditimi, të nevojshme për përgatitjen e raporte të hollësishme për stabilitet financiar të personave juridikë dhe fizikë.

BAZA E TË DHËNAVE

Të dhënat për borxhin dhe rregullsinë në shlyerjen e detyrimeve, si dhe të dhënat e tjera të përcaktuara me Ligjin për byro kreditimi, azhurnohen në baza ditore dhe mujore.

SIGUROJMË

Raportet tona sigurojnë një kontroll të shpejtë dhe të lehtë mbi statusin vetjak të borxheve dhe të shlyerjes së tyre. Raportet për personat juridikë u mundësojnë klientëve tanë mjedis të sigurt të biznesit dhe hap të sigurt në procesin e vendimmarrjes dhe përmirësimit të biznesit.

VIZIONI DHE MISIONI

Misioni ynë është t'ju ndihmojmë të mbani stabilitetin financiar me llogari të pastra dhe të jemi partneri Juaj i biznesit në marrjen e vendimeve të sigurta të biznesit dhe rritjen e biznesit në një mjedis të pasigurt biznesi.
Ne ecim me sukses drejt arritjes së vizionit tonë, duke ndjekur praktikat më të mira në të gjithë botën dhe duke pasuruar vazhdimisht gamën tonë me produkte të reja sipas nevojave të tregut.
Ne besojmë se MKB-ja do të bëhet hallka dhe standardi i pashmangshëm në punën e të gjitha subjekteve ekonomike në Maqedoni.