BMK-ja mori pjesë në ngjarjen EOS “Shprehitë evropiane të pagesave”

111 006b54b234375739199dd9ae5b4e0ea2 1
Më 19.02.2020 në hotelin Aleksandër Pallace,  organizuar  nga EOS Matrix  u mbajt një ngjarje, ku u prezantua hulumtimi me titull “Shprehitë evropiane të pagesave”.
Në ngjarje, së bashku me përfaqësuesit e EOS Matrix, Odës së Avokatëve dhe Odës së Përmbaruesve, morën pjesë Byroja maqedonase e kreditimit SHA Shkup me folësin e saj mbi ” Shprehitë e pagesave në Maqedoni”. Qëllimi i takimit ishte që pjesëmarrësit të tregonin pikëpamjet e tyre që do të ndihmonin në përmirësimin e shprehive të pagesës dhe procesit të pagesës.
mkb 01
mkb 0