Janë lëshuar 4,000,000 raporte!

5

BMK-ja e lëshoi raportin e 4 miliontë që nga fillimi i punës së saj.
Raporti është tërhequr nga Stopanska Banka SHA Shkup më 16.10.2019.
U shumëfishofshin …