Jubileu 10 vjetori i BMK-së – 28.11.2018

6

Me 29.11.2018 në Hotelin Marriott në Shkup, BMK-ja festoi përvjetorin e saj të 10-të duke organizuar një ngjarje solemne për anëtarët e saj, partnerët e biznesit dhe bashkëpunëtorët. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të bankave, operatorëve të telekomunikacionit, shoqërive financiare, institucioneve shtetërore dhe bashkëpunëtorë të tjerë . Në të, gjithashtu, u ndanë dhe fletëlavdërimi për Shtëpinë e Kliringut KIBS SHA Shkup, e cila është themeluese dhe pronare e BMK-së, për Asociacionin e Bankave të Maqedonisë dhe për drejtoreshën e parë ekzekutive të BMK-së, zonjën Slavica Bogoeva.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
33