fbpx

Byroja maqedonase e kreditimit

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

Home PERSONA JURIDIKË
12 1


Raporti korporativ

Përgjegjësia në drejtimin e një kompanie nënkupton të dini rrjedhën e të gjitha informacionet hyrëse dhe dalëse. Jini të sigurt në vendimet që i merrni përpara se të lidhni një kontratë me një kompani të caktuar! Kërkoni Raport korporativ nga BMK-ja!

13


Raporte përdoruesish

Raporti që banka, shoqëria financiare ose ndonjë institucion tjetër e kërkon në BMK me qëllim që të kontrollojë borxhin e klientit të tij.

17


Monitorim

Ndiqni lehtë, shpejt dhe në mënyrë efikase ndryshimet në statusin e detyrimeve të klientit Tuaj me mjetin tonë më të përparuar. Raportoni kompanitë që dëshironi t’i ndiqni.

18


Raporte ndërkombëtare

KONTROLL MË TË MADH, PËR REZIK MË TË VOGËL! Raporte për aftësi pagese për më shumë se 200 milion ndërmarrje nga mbi 230 vende të botës.

16


Raport vetjak

Mos lejoni që të refuzoheni për shërbimin financiar për të cilin po aplikoni. Nxirrni raportin tuaj në BMK dhe merrni gjërat në duart tuaja.

14


SANJS

Jini gjithmonë në rrjedhë me ndryshimit që ndodhin në Dosjen tuaj personale. Regjistrohuni për shërbimin SANJS dhe na lejoni që të kujdesemi për Ju!