fbpx

Byroja maqedonase e kreditimit

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

Home Raporti korporativRaport korporativ

Raport për aftësinë paguese që mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë në të dhënat për partnerët e tanishëm dhe/ose të mundshëm të biznesit.
Qëllimi ynë është që me Raportin korporativ t’ju ofrojmë qasje të shpejtë dhe të lehtë në të dhëna që do t’ju ndihmojnë të merrni vendime më të mira biznesi, të përmirësoni operacionet tuaja të përditshme, të rrisni shitjet dhe të zvogëloni rrezikun përmes përzgjedhjes së klientëve dhe partnerëve të aftë për të paguar. Kërkoni Raport korporativ dhe merrni të gjitha të dhënat përkatëse në:

1. Treguesi – semafor që tregon përshtatshmërinë e biznesit me 3 ngjyra (jeshile, e verdhë dhe e kuqe). Vlerësimi se cila ngjyrë do t’i përkasë një subjekti përcaktohet sipas kritereve të paracaktuara, midis të cilave janë statusi juridik i kompanisë përsa i përket aspektit nëse është aktive, në bllokimin e llogarisë së transaksionit në kohë reale, treguesit financiare të aktivitetit, borxhi dhe rregullsiа në shlyerjen е detyrimeve.

2. Borxhi dhe rregullsia në shlyerjen e detyrimeve, të cilat azhurnohen në bazë ditore dhe mujore (burimi i të dhënave është baza e BMK-së)

3. Të dhëna për bllokimin e llogarisë së transaksionit në kohë reale, të përditësuara në kohën e gjenerimit të raportit (Burimi i të dhënave është Regjistri unik i llogarive të transaksionit)

4. Gjendja aktuale e subjekteve juridike në kohë reale, e cila përditësohet në kohën e gjenerimit të raportit

5. Llogaritë vjetore të personave juridikë, të cilat azhurnohen pas skadimit të afatit ligjor për paraqitjen e llogarive vjetore në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë

Raportin mund ta përdorni pa parapagim veçmas ose duke zgjedhur disa nga paketat e shënuara më poshtë.

Si të arrini deri te Raporti korporativ?

Regjistrohuni si subjekt juridik në platformën tonë МОЈ.МКБ

dhe nënshkruani

Kontratë me BMK-në

Kontratën plotësojeni me informacione për kompaninë, nënshkruajeni atë dhe dorëzojeni në info@mkb.mk. Kontratën origjinale në 2 kopje dërgojeni në adresën tonë:
Bul. Kuzman Josifovski Pitu Nr.1, kat. 5, 1000 Shkup, R. Maqedonisë

Raporti korporativ (Kopjе 1)
Raporti кorporativ (Kopjе 2)

Paketa korporative themelore

12.759 den

  • Periudha e parapagimit 12 muaj
  • Janë përfshirë 15 raporte korporative
  • Çmimi i paketës 12.759 .00 denarë+ 18% TVSH

Paketa korporative mesatare

22.500 den

  • Periudha e parapagimit 12 muaj
  • Përfshihen 30 raporte korporative
  • Çmimi i paketës 22.500 ,00 denarë+18% TVSH

Paketa korporative premium

35.000 den

  • Periudha e parapagimit 12 muaj
  • Përfshihen 50 raporte korporative
  • Çmimi i paketës 35.000 ,00 denarë +18% TVSH

Nëse jeni të interesuar për ofertë jashtë këtyre paketave, na kontaktoni lirisht:

Telefon

tel. +389 (0)2 3251-291
faks+389 (0)2 3251-290

Orari i punës
Nga e hëna deri të premten
nga ora 08:00 deri më 16:00

E-mail

info@mkb.mk

Adresa

Byroja maqedonase
e kreditimit SHA Shkup

rr. Dame Gruev nr. 14, kati i 2-të
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë