Byroja maqedonase e kreditimit

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

Home Raportim për bllokadë (persona juridik)

Raportim për bllokadë

IzvestajZaBlokadaNaSmetka

Raporti për bllokim të llogarisë së transaksionit përmban të dhëna në kohë reale nëse llogaria e transaksionit është e bllokuar apo jo. Nëse është e bllokuar, tregohen ditët e vazhdimit të bllokadës me detaje për të gjitha bllokadat si vijon: numri i lëndës për bllokadën, në cilën bankë është bllokimi, numri i llogarisë, vlera e bllokimit, baza e bllokadës si dhe data dhe koha kur është kryer bllokada. E dhëna për bllokadë të llogarisë së transaksionit nga Regjistri unik i llogarive të transaksionit merret në kohë reale, gjegjësisht, në kohën e gjenerimit të raportit.
Çdo person juridik mund të kërkojë dhe të marrë Raport për bllokadën e llogarisë së transaksionit vetëm për kompaninë e tij.

Raporti për bllokim të llogarisë së transaksionit kërkohet on-line nëpërmjet portalit MOJ.MKB me hapjen e një profili në lidhjene mëposhtme, ose drejtpërdrejt në ambientet e BMK-së në Shkup.

Çmimi për Raportim të bllokimit të llogarisë së transaksionit për persona juridikë është 100,00 denarë.