fbpx

Byroja maqedonase e kreditimit

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

Home SANJS (persona fizikë)SANJS

10 1SANJS (Sistem alarmi për njoftim të subjekteve)

është një shërbim informacioni i BMK-së që u mundëson subjekteve të të dhënave të marrin e-mail në lidhje me statusin dhe ndryshimet në dosjen e tyre të kreditit. BMK-ja dërgon mesazh për:
1. obligim të ri (kredi, kartë krediti, tejkalime në llogarinë e transaksionit, etj).
2. mbyllje të detyrimit
3. deklarim të garantuesit dhe/ose bashkëkërkuesit të kredisë
4. regjistrim të garantuesit të aktivizuar dhe/ose bashëkërkuesit të kredisë
5. mbyllje të garancisë dhe/ose bashkëkërkuesit të kredisë
6. bllokadë të llogarive dhe kartave,
7. zhbllokim të llogarive dhe kartave,
8. detyrim të papaguar me vonesë nga 30-60 ditë,
9. detyrim të papaguar me vonesë nga 60-90 ditë,
10. detyrim të papaguar me vonesë mbi 90 ditë,


Mesazhet dërgohen në adresën e postës elektronike të përdoruesit të shënuar gjatë regjistrimit në portalin e internetit MOJ.MKB.

SANJS 3

3 muaj 300,00 denarë

SANJS 6

6 muaj 450,00 denarë

SANJS 12

12 muaj 600,00 denarë