U përurua faqja e re e ridizajnuar e BMK-së.

4 1

BMK-ja më datë 01.10. 2019 e përuroi ueb faqen e saj të re të ridizajnuar. Adresa e ueb faqes në internet është e pandryshuar www.mkb.mk dhe pjesa kushtuar përdoruesve të BMK-së në internet mbetet e pandryshuar https://moj.mkb.mk
Ueb faqja është ridizajnuar plotësisht, ka një strukturë të re të përmbajtjeve, informacion më të shkurtër dhe më të qartë mbi raportet me shembuj dhe përdorimi i saj është lehtësuar shumë. Qëllimi i dizajnit të ri është që të sigurojë një mënyrë më të qartë dhe më të thjeshtë për të paraqitur informacione rreth funksionimit të Byrosë së Kreditimit.
Për të gjithë ata që tashmë kanë hapur profil të tyre personal edhe më tej është në dispozicion portali MOJ.MKB
si pjesë e integruar e faqes së BMK-së. Ndërsa shfrytëzuesit e rinj – persona fizikë dhe juridikë, për të përdorur shërbimet tona në internet, duhet patjetër të regjistrohen si shfrytëzues të rinj.