Контакт

За дополнителни информации во врска со нашите услуги оставете порака и ќе бидете контактирани од наша страна.

Телефон

+389 (0)2 3251-291;

адреса

ул. Даме Груев бр.14, 2 кат 1000 Скопје, Република Македонија

Мејл

info@mkb.mk

Како до нашите услуги? Регистрирајте се на порталот Мој.МКБ

Post 1