Мониторинг

Услугата Мониторирање на компании овозможува следење на промените во тековна состојба, блокада на сметка, финансиска изложеност и стечај и ликвидација кај компаниите кои се поставени под мониторирање. Корисникот на услугата на дневна основа добива известувања за секоја настаната промена во статусот на мониторираните субјектите, на мејл адресата со која е регистриран на порталот Мој.МКБ. Под мониторинг може да се постават неограничен број на правни субјекти.

Листа на критериуми по кои се врши мониторирање на правните субјекти.

Our Services pic 2