fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Мониторинг

Мониторинг

Напредна алатка за редовно следење на промените во статусот и состојбата на обврските на клиентите

Мониторингот е најнапредна алатка која овозможува редовно информирање за промените во статусот на клиентите правни или физички лица кои сакате да ги мониторирате.
Функционира на тој начин што секој ден на корпоративната мејл адреса добивате известувања за промените во статусот на субјектите. Оваа услуга овозможува да се набљудува однесувањето на клиентите во реално време и воспоставување процедури за рано предупредување.
Корисниците на мониторинг услугата имаат можност за автоматско следење на дневно ниво, на неограничен број субјекти.

ПРИДОБИВКИ:
– Да се добијат првите знаци за промените во работењето на субјектот
– Да се предвидат проблемите во работењето на субјектот пред да се случат
– Да се преземат конкретни и навремени акции.