Офицер за заштита на лични податоци

За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за заштита на личните податоци:
Димитар Ѓеорѓиевски
Електронска пошта: dimitar.gjeorgjievski@gmail.com;
Тел: 070 253 788