Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома ПРАВНИ ЛИЦА

Корпоративен извештај

Одговорноста во водењето на една компанија подразбира да бидете во тек со сите влезни и излезни информации. Бидете сигурни во одлуките кои ги донесувате пред да склучите договор со одредена компанија! Побарајте Корпоративен извештај од МКБ!

Кориснички извештаи

Извештај што банка, финансиско друштво или др. институција го бара од МКБ со цел проверка на задолженоста на нејзин клиент.

Мониторинг

Лесно, брзо и ефикасно следете ги промените во статусот на обврските на Вашите клиентите со нашата најнапредна алатка. Пријавете компании кои сакате да ги следите.

Меѓународни извештаи

ПОГОЛЕМ УВИД, ЗА ПОМАЛ РИЗИК! Извештаи со бонитетни информации за повеќе од 200 милиони компании од над 230 земји од целиот свет.

Сопствен извештај

Не дозволувајте да бидете одбиени за финансиска услуга за која аплицирате. Извадете Сопствен извештај во МКБ и преземете ги работите во свои раце.

АСИС

Секогаш бидете во тек со сите промени кои се случуваат во Вашето лично досие! Регистрирајте се за услугата АСИС и дозволете ни да се погрижиме за Вас!