fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома ПРАВНИ ЛИЦА
1

Корпоративен – бонитетен извештај

Одговорноста во водењето на една компанија подразбира да бидете во тек со сите влезни и излезни информации. Бидете сигурни во одлуките кои ги донесувате пред да склучите договор со одредена компанија! Побарајте Корпоративен извештај од МКБ!

5

Кориснички извештаи

Извештај што банка, финансиско друштво или др. институција го бара од МКБ со цел проверка на задолженоста на нејзин клиент.

8

Мониторинг

Лесно, брзо и ефикасно следете ги промените во статусот на обврските на Вашите клиентите со нашата најнапредна алатка. Пријавете компании кои сакате да ги следите.

6

Меѓународни извештаи

ПОГОЛЕМ УВИД, ЗА ПОМАЛ РИЗИК! Извештаи со бонитетни информации за повеќе од 200 милиони компании од над 230 земји од целиот свет.

7

Сопствен извештај

Не дозволувајте да бидете одбиени за финансиска услуга за која аплицирате. Извадете Сопствен извештај во МКБ и преземете ги работите во свои раце.

2

АСИС

Секогаш бидете во тек со сите промени кои се случуваат во Вашето лично досие! Регистрирајте се за услугата АСИС и дозволете ни да се погрижиме за Вас!