Мој.МКБ - Правни лица

Бидете во тек со промените на вашите финансиски обврски

Мој.МКБ нуди брз и лесен пристап до целосни и точни информации за вкупните финансиски обврски и други финансиски показатели за правните субјекти и граѓаните.

Slika za pravni

Мој.МКБ пакети

Стандард

годишен пакет
10,000
денари
125 поени
 • Пребарување на компанија
 • Основни информации
 • Проверка на стечај и ликвидација
 • Финансиска изложеност
 • Финансиски резултати од работење
 • Корпоративен извештај
 • Филтрирање на компании по: седиште,дејност година на основање, тип на компанија
 • Блокада на сметка
 • Компарација на компании
 • Проверка на поврзани субјекти
 • Вредност на дополнителни поени 80ден.

Премиум

годишен пакет
30,000
денари
600 поени
 • Пребарување на компанија
 • Основни информации
 • Проверка на стечај и ликвидација
 • Финансиска изложеност
 • Финансиски резултати од работење
 • Корпоративен извештај
 • Филтрирање на компании: бизнис пакет дополнето со изложеност и конкуренција
 • Блокада на сметка
 • Компарација на компании
 • Проверка на поврзани субјекти
 • Вредност на дополнителни поени 50ден.
Најповолно

Бизнис

годишен пакет
20,000
денари
285 поени
 • Пребарување на компанија
 • Основни информации
 • Проверка на стечај и ликвидација
 • Финансиска изложеност
 • Финансиски резултати од работење
 • Корпоративен извештај
 • Филтрирање на компании: стандард пакет дополнето со промет, профит и број на вработени
 • Блокада на сметка
 • Компарација на компании
 • Проверка на поврзани субјекти
 • Вредност на дополнителни поени 70ден.

МКБ Услуги

Искуства на нашите клиенти

Запознајте се подобро со нашите продукти

Контактирајте нè!

CTA Our Services
small_c_popupтиркиз

Почитувани,

Ве известуваме дека податоците од Годишните сметки за 2023 година, се инкорпорирани и достапни за користење на порталот Мој.МКБ.