Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Контакт

Телефон

тел. +389 (0)2 3251-291
факс +389 (0)2 3251-290

Работно време
Од понеделник до петок
од 08:00 до 16:00 часот

Email

info@mkb.mk

Адреса

Македонско кредитно
биро АД Скопје

бул. Кузман Јосифовски
Питу бр. 1, 5-ти кат,
1000 Скопје,
Република Македонија