Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Контакт

Телефон

тел. +389 (0)2 3251-291

Работно време
Од понеделник до петок
од 08:00 до 16:00 часот

Email

info@mkb.mk

Адреса

Македонско кредитно
биро АД Скопје

ул. Даме Груев бр.14, 2 кат
1000 Скопје,
Република Македонија