Контакт

Телефон и мејл

+389 (0)2 3251-291; info@mkb.mk

адреса

Македонско кредитно биро АД Скопје ул. Даме Груев бр.14, 2 кат 1000 Скопје, Република Македонија

Работно време

Од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот

Како до нашите услуги? Регистрирајте се на порталот Мој.МКБ

Post 1