СЕМИНАР НА ИЗВРШИТЕЛИ ВО СТРУГА – 19.05.2019

2 2

По покана од страна на Комората на извршители, МКБ на 19.05.2019 година учествуваше на Семинарот на извршители, кој се одржи во период 17-19.05.2019 година во Хотел Дрим, Струга. Целта на учеството на семинарот беше да се презентираат продуктите на МКБ на извршителите, како би ги применувале во секојдневното работење.

3 1
2 1