НОВО во МКБ! МКБ започна соработка со Централна кооперативна банка АД Скопје за шалтерска продажба на сопствени извештаи!

mkb novosti 1

Одсега Сопствен извештај за физичко лице и Сопствен извештај за правно лице достапни во експозитурите/филијалите на ЦКБ АД Скопје ширум земјата!
Со цел прилагодување на потребите на клиентите и подобрување на пристапот кон услугите, МКБ склучи Договор со ЦКБ АД Скопје за продажба на сопствени извештаи за физички и правни лица во сите експозитури/филијали ширум земјата.

Повелете мапа и адреси на експозитурите/филијалите на следниот линк

Ве известуваме дека ја прошируваме соработката со банките низ целата земја за шалтерска продажба на сопствените извештаи, со што се овозможува на граѓаните и компаниите низ целата држава да побараат сопствен извештај во најблиската експозитура/филијала. Благовремено ќе ја известуваме јавноста за започнувањето на соработката со секоја банка поединечно.