ИМ НУДИМЕ ЕДИНСТВЕНА МОЖНОСТ НА БИЗНИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СО ДОНЕСУВАЊЕ НА СИГУРНИ ОДЛУКИ!

mkb 1

ИМ НУДИМЕ ЕДИНСТВЕНА МОЖНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СО ДОНЕСУВАЊЕ НА СИГУРНИ ОДЛУКИ!

Прочитајте го интервјуто со нашиот извршен член на одборот на директори и главен извршен директор на Македонското Кредитно Биро АД Скопје, г-дин Тони Трајанов за економскиот портал Faktor.mk на следниот линк