Издадени 4.000.000 извештаи!

5

МКБ го издаде 4 милионитиот извештај од почетокот со своето работење.
Извештајот е повлечен од страна на Стопанска банка АД Скопје на 16.10.2019 година.
Да се множат…