МКБ ДОДЕЛИ СОПСТВЕНИ ИЗВЕШТАИ НА ТРОЈЦА ДОБИТНИЦИ, КАКО ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА НА GLOBAL SHAPERS SKOPJE HUB

mkb novosti 1

Во рамките на кампањата “Глобалната недела на пари”, Македонското кредитно биро даде поддршка на организацијата Global Shapers Skopje Hub и додели три сопствени извештаи на тројца студенти добитници кои што ќе учествуваа на Обуките за финансиска писменост во организација на Global Shapers Skopje Hub. Настанот се одржа на 24.03.2021 година.

Македонското кредитно биро секогаш е тука да помогне и да придонесе во финансиката писменост на младите.

Дознајте повеќе за Глобалната недела на пари на следниот линк https://globalmoneyweek.org/