МКБ ОДРЖА ЕДУКАТИВНИ СЕСИИ СО УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ “ ВАСИЛ АНТЕВСКИ-ДРЕН ”

mkb novosti

Во рамките на кампањата “Глобалната недела на пари”, со цел да се зголеми финансиската писменост кај младите, МКБ АД Скопје имаше едукативни сесии со учениците од средното економско училиште Васил Антевски Дрен. Сесијата ја водеше Лилјана Соколовска Цветковска, самостоен советник за продажба и маркетинг во МКБ. На оваа сесија се зборуваше за важноста на финансиската писменост кај младите и финансиска едукација почнувајќи од најраната возраст. МКБ преку оваа сесија им овозможи на младите да ja осознаат улогата на оваа институција и како да ги користат услугите и придобивките од нивното користење. Водени од самото мото на глобалната кампањата “Грижи се за себе, грижи се за своите пари” истканавме дека “најбитно е прво да се грижиме добро за себе, бидејќи така ќе можеме да се грижиме за своите пари”.
Потенциравме дека значењето на навременото подмирување на обврските за кредити, за сметки за телефон, вода, режиски трошоци и други обврски, иако предизвикува непријатно чувство, е круцијално за добро финансиско здравје. МКБ речиси 13 години претставува личен асистент на голем број физички и правни лица по основ на обврски, кој преку собирање, обработка и размена на податоци, изготвува извештаи за задолженоста.
Погледни ја сесијата: https://lnkd.in/daaiBar